Rododendron i blom

Rododendron

De här buskarna såg förra året inte så mycket ut för världen och vi var nära att jämna dem med marken. Nu är vi glada över att vi inte gjorde det, vilken blomsterprakt!
Humlorna har fest.

Rododendron Humlor